26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

انهدام تیم پشتیبان سایت‌های قمار و شرط‌بندی

انهدام تیم پشتیبان سایت‌های قمار و شرط‌بندی

رئیس کل دادگستری استان فارس:

با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز در شناسایی و دستگیر شدند.

‌تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و با تحقیقات قضایی صورت گرفته ۳۵ هزار حساب اجاره‌ای بانکی مرتبط با این سایت‌ها شناسایی و مسدود شده است.

‌طبق نظرات اولیه کارشناسی عایدی اعضای شبکه مذکور در راه‌اندازی و هدایت درگاه یاد شده بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/