10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

لوکوموتیوران اصفهانی به شهادت رسید

لوکوموتیوران اصفهانی به شهادت رسید

🔹یزدان قجری لوکوموتیوران قطار باری راه آهن مبارکه اصفهان که در حمله وحوش داعشی و در اثر پرتاب کوکتل مولوتوف دچار سوختگی شدید شده بود، جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/