3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تشدید نظارت بر وضعیت عفاف و حجاب در مراکز تجاری کیش

🚨تشدید نظارت بر وضعیت عفاف و حجاب در مراکز تجاری کیش

🔹در این راستا از زمان اجرای طرح مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره نظارت بر اماکن عمومی کیش به صورت روزانه از بازارهای سطح شهر بازدید و در صورت تخلف و عدم رعایت ضوابط و مقررات خصوصا در حوزه کشف حجاب و پوشش نامتعارف اقدامات آنی سلبی صورت می گیرد. که در این خصوص تعداد ۱۱ واحد صنفی پلمپ آنی، تعداد ۲۴ نفر اخذ تعهد کتبی, تعداد ۱۲ نفر به مرجع قضایی معرفی گردیدند.


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/