9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

انتقال اجساد جدایی‌طلبان کرد و کومله به سردخانه بعد از حملات سپاه

📸 انتقال اجساد جدایی‌طلبان کرد و کومله به سردخانه بعد از حملات سپاه


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/