26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (دنیا)

امیرالمومنین على عليه السلام:

الدُّنيا لا تَصفو لِشارِبٍ، ولا تَفی لِصاحِبٍ

دنيا براى هيچ نوشنده اى زلال نمى شود و به هيچ يارى وفا نمى كند.

غررالحكم حدیث ۱۷۲۱

https://313-313.ir/