1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دستگیری اراذل و اوباش نامی شهر تبریز

دستگیری اراذل و اوباش نامی شهر تبریز

🔹 تعداد ۸ نفر از اراذل و اوباش مطرح شهر تبریز که موجب سلب آرامش و امنیت مردم شده بودند توسط مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیری گردیدند“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/