10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خانواده کیان بستری خوبی برای لاشخوری وحوش خارج نشین است…

خون کیان برای این داعشی‌های اون‌ور آبی پشیزی ارزش نداره ، چرا که حادثه ایذه یه شهید ۱۳ ساله و یک کودک مجروح داره ولی هیچ عکس و اشک تمساحی برای آنان ریخته نمیشه

خانواده کیان بستری خوبی برای لاشخوری وحوش خارج نشین است

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/