10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

متاسفانه درسته؟!

📷متاسفانه درسته؟!

▪️با چنین موجوداتی مواجهیم! موجوداتی که رسما از زنده بودن دختر جوان رشتی ابراز تأسف می‌کنند!

▪️واقعا نام این موجودات را چه باید گذاشت؟

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/