26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اصلاح طلبان در کنار تجزیه طلبان!

🔴 اصلاح طلبان در کنار تجزیه طلبان!

✍️ یکی از کاربران فضای مجازی نوشت:

‼️ سعید حجاریان گفته: تا وقتی که امکان مرزبندی با شرق‌پرستی و جنگ‌طلبیِ حاکمیت نباشد، من با کشتار، تحریم، جنگ و تجزیۀ ایران مرزبندی نمی‌کنم!!!

♨️ این اعتراف یعنی : تا زمانی که ایران در داخل و خارج تا کمر برای آمریکا خم نشود، ما اصلاح‌طلبان کنار تروریست‌ها، تحریم کنندگان و تجزیه‌طلبان خواهیم ایستاد!

تلنگر

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/