10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چه کسانی قیمت دلار را بالا میبرند؟

🔴 چه کسانی قیمت دلار را بالا میبرند؟

چرا کارخانجات و شرکت‌های شبه‌دولتی بدون افزایش تولید سودهای آنچنانی کسب می‌کنند؟ چون قیمت‌های فروش‌شان طبق یک منطق جعلی جهانی(دلاری) شده! چون قیمت‌شان دلاری تعیین و هزینه‌هاشان ریالی‌ست…
چرا دلاری که غالباً دردست همین شرکت‌هاست بالا می‌رود؟ چون سود در بالا بردن دلار است👌

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/