25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (خردمند)

امیرالمؤمنین عليه السلام:

خردمند به عمل خود تكيه مى كند و نادان به آرزوهايش
العاقِلُ يَعْتَمِدُ على عَملهِ، الجاهِلُ يَعْتَمِدُ على أمَلهِ

غررالحكم حدیث 1240“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/