10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

درسته تورم افغانستان پایین هس اما پول تولید و اقتصادی وجود ندارد!

درسته تورم افغانستان پایین هس اما پول تولید و اقتصادی وجود ندارد!

🔹مردم افغانستان حتی نان برای خوردن پیدا نمی‌کنند

🔹اگه تورم پایین تو افغانستان برای اقتصاد و مردمش مفید بود طرف با زنو بچش ۲۰ روز تو کوه بیابون نمیومد آواره ایران بشه کمی عقلتان را به کار بندازید“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/