2 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پاکسازی شهر از قاچاقچیان و دارندگان سلاح در خراسان رضوی

🚨پاکسازی شهر از قاچاقچیان و دارندگان سلاح در خراسان رضوی

📌 سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی

🔹در راستای پاکسازی شهر از فروشندگان و دارندگان سلاح های سرد و گرم، این سازمان در چندین عملیات مجزا، تعداد قابل توجهی انواع سلاح گرم (جنگی، شکاری غیر مجاز و فشنگ) و سلاح سرد (قمه، شمیشر، شوکر، افشانه فلفل) کشف و تعداد ۷۰ نفر را نیز طی یک ماه گذشته بازداشت کردند.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/