10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رئيس دانشکده پزشکی امپریال کالج لندن که یک ایرانی است…

🔺 رئيس دانشکده پزشکی امپریال کالج لندن که یک ایرانی است؛ برای انجام امورات خود به کنسولگری ایران رفته و در هنگام بازگشت با جماعت فحاش سلطنت‌طلب برخورد کرده که بی‌آنکه بدانند او کیست فقط فحش می‌دادند.

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/