5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دعای روز (فرازی از دعای جوشن کبیر)

 يا مَنْ هُوَ إِلَى مَنْ أَحَبَّهُ قَرِيبٌ

 ای آن که به دوستدارش نزدیک است

 فرازی از قسمت 96 دعای جوشن کبیر“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/