3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

توهین زشت امید نادان به بانوان چادری!

🚨 توهین زشت امید نادان به بانوان چادری!😡

⭕️ این مارمولک آفتاب پرست که با حمایت قشر انقلابی-مذهبی‌(گول خورده) معروف شده و به واسطه این از یوتیوب به درآمد بالایی رسیده اکنون در حال تخریب و توهین به اسلام و انقلاب است!

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/