10 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دو دانشجوی منافق که با گروهک مجاهدین خلق جهت خرابکاری در ایران همکاری می‌کردند

▫️دو دانشجوی منافق که با گروهک مجاهدین خلق جهت خرابکاری در ایران همکاری می‌کردند عه ببخشید چیزه، دو عدد دانشجوی نخبه‌ی دانشگاه صنعتی شریف را مشاهده می‌کنید.

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/