3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

همه‌ی دعواها سـر حجاب و حیای توست که سالهاست خار چشم یهــود شده است

همه‌ی دعواها سـر حجاب و حیای توست که سالهاست خار چشم یهــود شده است

👌توئیت زیبای برادر ابوذر روحی

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/