5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خدمت علی کریمی بگم رفقای داعشی تو دیروز در قوچان یک ارتشی رو به شهادت رسوندن.

خدمت علی کریمی بگم رفقای داعشی تو دیروز در قوچان یک ارتشی رو به شهادت رسوندن.😔

🗣…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/