10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خبرها حاکی از احضار برخی از حامیان و تحریک‌کنندگان اغتشاشات است

خبرها حاکی از احضار برخی از حامیان و تحریک‌کنندگان اغتشاشات است

برخی از فعالان سیاسی رسانه‌ای، حامی و تحریک کننده اغتشاشات همچون
ریحانه طباطبایی،
هاشم آقاجری،
عبداله مومنی،
آذر منصوری
به دستگاه قضایی احضار شدند


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/