3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کشف توپ و آرپی‌جی از قاچاقچیان مسلح در کرمان

در عملیات سربازان گمنام امام عصر (عج) علیه قاچاقچیان مسلح در کرمان چند قبضه توپ و آرپی‌جی از قاچاقچیان مسلح در کرمان کشف و ضبط شد.

تحرکات گروهی از قاچاقچیان مسلح مواد مخدر که از افغانستان وارد ایران شده بودند، در شهرستان کرمان مورد شناسایی و اشراف اطلاعاتی قرار گرفت.

با اقدام عملیاتی در چهارم آذرماه ۱۴۰۲، محل نگهداری مواد مخدر، تسلیحات و مکان مورد استفاده قاچاقچیان در حاشیه محور ارتباطی کرمان – ماهان کشف شد.

در عملیات سربازان گمنام امام عصر (عج) علیه قاچاقچیان مسلح، محموله مواد مخدر مشتمل بر ۴۶۱ کیلوگرم تریاک، ۱۰۶ کیلوگرم حشیش و ۵۷ کیلوگرم شیشه به همراه یک قبضه توپ ۱۴.۵ میلیمتری، یک قبضه آرپی‌جی، دو فروند موشک آرپی‌جی و تعداد ۹۳۶ فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/