9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

روزنامه نگار آمریکایی و وبلاگ نویس یوتیوب جیسون هینکل در X

روزنامه نگار آمریکایی و وبلاگ نویس یوتیوب جیسون هینکل در X:

«آنها درباره عراق به شما دروغ گفتند.
آنها در مورد کووید به شما دروغ گفتند.
آنها در مورد روسیه گیت به شما دروغ گفتند.
آنها در مورد جنگ اوکراین به شما دروغ گفتند.
در مورد نوزادان سر بریده به شما دروغ گفتند.
اما آیا فکر می کنید آنها به شما حقیقت را می گویند که چه کسی بیمارستان غزه را بمباران کرد؟
بیدار شو”:

http://ghja.ir/