10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی سوژه نیست مجبوری هر چرتی رو به اسم عنقلاب منتشر کنی

🔴 وقتی سوژه نیست مجبوری هر چرتی رو به اسم عنقلاب منتشر کنی


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/