قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تربیت_فرزند

یک تکنیک عالی برای برخورد با رفتار نامطلوب کودک

✅ از روش های عالی برخورد با رفتار نامطلوب کودکان این است که در زمان انجام دادن کارهای نامطلوب و ناپسند، توجهی نشان ندهیم و بعد به ذکر کار های خوب و مطلوب گذشته کودک بپردازیم.

👈به طور مثال بگوییم: یادته هفته پیش توی کار های خونه به من کمک کردی؟ چقدر اون کارت رو دوست داشتم.

👈وقتی کودک متوجه بشه که رفتار های نا پسندش مورد توجه قرار نمی گیرد و رفتار های مثبت گذشته، هنوز در ذهن مادرش است، پس سعی می کند تا آن رفتار ها را بیشتر انجام دهد.

🍏#مشاوره
🍏#تربیت_ فرزند
http://sapp.ir/iran__313

https://313-313.ir/