قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله :

🔰 🔰 🔰 🔰

بهترین زنان کسانی هستند که با شوهر، روی گشاده و #خودنما بوده و نسبت به دیگران پوشیده و #خوددار باشند.

📚مکارم الاخلاق ص۲۰۰

حدیث_خانواده

313-313.ir

https://313-313.ir/