قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔰 🔰 🔰 🔰🍃امام علی(علیه السلام) فرمودند:

کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و بزودی یکی از آنها نشود.

📙میزان الحکمه، ج۵ ص ۴٧۶

اگر به دنبال این هستیم که فرزندان‌مان شبیه فرزندان اهل بیت (علیهم السلام) شوند باید زندگی ها یمان شبیه اهل بیت (علیهم السلام) باشد

حدیث_خانواده

313-313.ir

https://313-313.ir/