قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴شاید خبر نداشته باشید اما محمدامین جبلی، برادرزاده پیمان جبلی رئیس صداوسیما هم در #هواپیمای_اوکراینی بود!

احتمالا براندازان با شنیدن این خبر کور و کر خواهند شد.

313-313.ir

https://313-313.ir/