قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تربیتی

پدر و مادر #بيسوادي كه اطلاعات کمی از فنون #فرزندپروري دارند اما، ” همسو و #هماهنگ عمل مي كنند “

نسبت به والدين #تحصيلكرده ، متخصص و آگاه از مهارت والدگري ولی ” #ناهماهنگ در روش تربيتي” فرزنداني سالم تر از نظر رشد رواني ، اخلاقي و اجتماعي ، تربيت خواهند كرد .

” #هماهنگي در روش تربيتي ، شرط اول تربيت فرزند است .”

تربیت_فرزند

313-313.ir

https://313-313.ir/