قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

💕💞💕💞💕💞خانمها_بخوانند

وقتي شوهرتان كاری را انجام ميدهد، پيش خودتان نگوييد به وظيفه‌اش عمل كرده و نيازی به تشكر نيست❗️
فكر نكنيد مردتان به‌خاطر دست‌های قوی و تواناييهای مردانه‌اش نيازی به شنيدن تشكر ندارد

🏷در ازای هر قدمی كه برای شما و زندگی مشترکتان برميدارد، از او تشكر كنيد. به او بفهمانيد متوجه هستيد كه برای شما چه كارهايی انجام ميدهد.

جملات ساده‌ای مانند:
🏷ممنون كه مرا صبح‌ها تا ايستگاه ميرسانی
🏷متشكرم كه با تمام خستگی ات خريدهای خانه را انجام ميدهی و….

جملات ساده‌ای كه نشان‌دهنده قدردانی شماست، برای او بسیار انرژی بخش خواهد بود. و این انرژی به خودتان برمیگردد

همسرانه

313-313.ir

https://313-313.ir/