10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

جناب آشنا، قطعا شکسته نفسی فرموده‌اند وگرنه باید اذعان میکردند که از منظر این جماعت بدیم بره…

جناب آشنا، قطعا شکسته نفسی فرموده‌اند وگرنه باید اذعان میکردند که از منظر این جماعت (بدیم بره)، اساسا همیشه (با یک توجیهی) وقت معامله با آمریکاست؛ بماند که (فارغ از تجربه بدعهدی‌های قبلی آمریکایی‌ها)، در موقعیت فعلی که زیست برخی (نتانیاهو) در گرو وجود بحران است، اساسا نمیتوان زیاد (حتی به اندازه قبلی‌ها)، روی عاقبت این معامله حساب کرد!!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313