1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اگه گفتید کی بیشتر نگران زیاد شدن نسل شیعه است؟

💢اگه گفتید کی بیشتر نگران زیاد شدن نسل شیعه است؟

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313