25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (بزرگترین مالکیت)

أعظَمُ مِلکٍ مِلکُ النَّفسِ .

امام على علیه السلام : بزرگترین مالکیت ، مالکیت بر نفْس است.

میزان الحکمه جلد سیزدهم

محمّد محمّدی ری شهری

صفحه ۸۲

غرر الحکم حدیث ۲۹۶۶٫

https://313-313.ir/