14 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

‏ایرانی‌ها صف کشیدند برای کارت و اعزام، صهیونیست‌ها جمع شده‌اند برای گذرنامه و فرار.

💢 ‏ایرانی‌ها صف کشیدند برای کارت و اعزام، صهیونیست‌ها جمع شده‌اند برای گذرنامه و فرار.

🔹 ‌ شاید اگر برای صهیونیست ها هم این وطن یک وطن حقیقی بود اینگونه پا به فرار نمیگذاشتند.

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313