11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

با همکاری مردم و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته، یکی از تخریب گران اموال عمومی اصفهان، در کمتر از 6 ساعت توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و دستگیر شد.

با همکاری مردم و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته، یکی از تخریب گران اموال عمومی اصفهان، در کمتر از 6 ساعت توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و دستگیر شد.

🔹زمان مماشات به پایان رسیده است. همه کسانی که به هر میزان به اموال عمومی، مال، جان و ناموس مردم تعرض کرده اند را به دست قانون خواهیم سپرد.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/