قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مجامع خبری

خبرگزاری مجامع خبری قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا) جمهوری اسلامی ایران

▫️طبق نظرسنجی مؤسسه “مورنینگ کانسالت”، ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان از برداشته‌شدن تحریم‌ها علیه ایران حمایت...