قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴 قزاقستان 2022 ، ورژن ۸۸ ایران

آنچه امروز در #قزاقستان می‌بینیم نسخه ای بود که در سال 98 برای ایران پیچیده بودند

313-313.ir

https://313-313.ir/