قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

📸 ورود مطلقا ممنوع! اتاق اینترنت در کمپ تیرانوس‌های مجاهدین

🔺 آیا می‌دانستید که در اردوگاه منافقین یک تیم ۴۰ نفره کار نظارت بر فعالیت و جست‌وجوی اعضا در اینترنت را انجام می‌دهند؟

🔸 هر فرد در صورت ورود به سایت‌های خارج از لیست تعیین شده، مورد برخورد و بازجویی قرار می‌گیرد.

313-313.ir

https://313-313.ir/