وَ عَمِّرْنى ما كانَ عُمْرى بِذْلَةً فى طاعَتِكَ،
فَاِذا كانَ عُمْرى مَرْتَعاً لِلشَّيْطانِ فَاقْبِضْنى

خدایا!
مرا تا وقتى زنده بدار كه عمرم در طاعت
تو به كار رود، و چون بخواهد عمرم
چراگاه شيطان شود، جانم را بستان…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.