11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله):

از #فتنه و آزمایش در #آخرالزمان نگران نباشید؛ چرا که موجب نابودی منافقان خواهد شد…

اللھم‌عجل‌ݪوݪیڪ‌اݪفࢪج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌱


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/