💕 سه چيز در زندگي يکبار به انسان داده مي‌شود.
1.والدين
2.حسن
3.جواني

💕 سه چيز دلتنگي مي آورند.
1.مرگ والدين
2.دم غروب
3.زندان

💕سه چيزدردنيا لذت بخشند.
1.آب زلال وشيرين
2.درخشندگي خورشيد
3.آرامش شب

💕 سه چيز را هرگز نخور.
1.مال يتيم
2.مال حرام
3.غصه

💕 سه چيز باعث سقوط انسان است.
1.تکبر
2.دشمني با مردم
3.ثروت حرام

💕 سه چيز را بايد افزايش داد.
1.عقل
2.همت
3.محبت

💕 سه چيز انسان را تباه ميکند.
1.حرص
2.حسد
3.غم

💕 سه چيز را هميشه بخور.
1.سيب
2.سير
3.سرکه

💕 با سه چيز هميشه دوستي کن.
1.علم
2.قلم
3.کتاب

💕 سه چيز رنج آور است.
1.شيون
2.تفرقه انداز
3.ظلم به ضعيفان

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.