11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

كم حرف مي زد. سه تا پسرش شهيد شده بودند…

كم حرف مي زد. سه تا پسرش شهيد شده بودند.
ازش پرسيدم «چند سالته ،مادر جان؟» گفت :«هزار سال.»
خنديدم .
گفت: «شوخي نمي كنم. اندازه هزار سال بهم سخت گذشته .»
صداش مي لرزيد.

برای وطن و ناموس جون دادن و خون دل خوردن چقدر میتونید بی شرف باشید اخه!

سلبریتی وطن فروش

 👤  ...


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/