✅ عبادت با وجود حرام خواری همچون ساختن خانه ای است بر روی شن.

🔹بحارالانوار،جلد١۶،ص١٠٠

اللھم‌عجل‌ݪوݪیڪ‌اݪفࢪج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌱


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.