🔹هزاران نفر از کارکنان شبکه ریلی در انگلیس از روز گذشته در اعتراض به دستمزدها دست به اعتصاب گسترده و فلج کننده‌ای زده‌اند که به گفته کارشناسان در بیش از ۳ دهه اخیر بی سابقه بوده است.

🔹نه تنها حمل و نقل ریلی ملی، بلکه متروی لندن نیز تحت تأثیر این اعتصاب قرار گرفته است. بر این اساس فقط یک چهارم قطارها باید حرکت کنند.

🔹اتحادیه RMT اخیراً اعلام کرده که در صورت لزوم ماه‌ها به اعتصاب خود ادامه می‌دهد.

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.