🔹‏یه عده مغز هم هستند که میگن چرا رائفی این دولت را مثل دولت قبل نقد نمی کند. این عده حتی توانایی فکر کردن به این موضوع را هم ندارند که ایشون ۴ سال دوم دولت روحانی به نقد هاش شدت بخشید و چهار سال اول در حد همین توییت چند روز پیش به دولت روحانی منتقد بود.

✍🏻…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.