10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی رو از رئیسی یاد بگیر شیخِ دیپلمات

 دیپلماسی رو از رئیسی یاد بگیر شیخِ دیپلمات

۶ میلیارد دلار پول های بلوکه شده با غنی سازی ۶۰ درصد و بدون ریختن بتن روی علم آزاد شد


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/