سلام‌ آخرین‌ وارث‌ غدیر❤️

http://313-313.ir/

و سالهاست که تو همان تنهاترین سفیدپوش سرزمین ابراهیمے

سلام،حج ات مقبول آرام دل بےقرار ما

عید هم آمد و چشمانمان دوباره بغض آلود است
تنهایے تو یڪ طرف و زمین گیرے ما از سوے دیگر راه پروازمان را مسدود کرده است که قربان هم با همه عظمتش قربانے کردن نفس مان را به ما نیاموخته است.

پرواز بدون تو آرزويے محال است
تویے ؛ که ماجراے سربریدن همه زنجیرهاے زمین را خوب میدانے
تویے که راه سبڪ شدن بالهایمان را در سینه ات جاے داده اے
و ما بدون تو
نه سربریدن تعلقاتمان را آموخته ايم
و نه رها شدن از زمین براے پروازهاے بلند را تجربه کرده ايم

ساده بگویم یوسف کنعانے من؛
زمین با همه عظمتش ، بدون تو گودالے تنگ و تاریڪ است و ما خسته تر از همیشه
فقط براے ملاقات هیبت حیدرے ات
لحظه شمارے مے کنیم

🕋 حج ات مقبول، تنها ذخیره زمین
یڪ نخ از جامه احرامت جان غبار گرفته ما را آرام مے کند…😔

غریب ترین حاجے هر ساله ؛
کاش بیاموزیم پیش پایت همه زنجیرهاے وجودمان را سر ببریم
تا بیابیم آنچه را که قرنهاست در حسرتش زمین گیر شده ايم . . .😭

313-313.ir

http://313-313.ir/

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *