تغییر رفتار ناگهانی

http://313-313.ir/

دروغ_گویی🤥

✅تغییر رفتار ناگهانی کودکان را جدی بگیرید، شاید در معرض #آزار باشد!

در آزار جنسی معمولا فرد آسیب‌دیده به دلیل شرمساری، اتفاق را مخفی می‌کند بنابراین #والدین باید حواسشان به تغییر رفتار ناگهانی فرزندشان باشد.

کودکان باید #آموزش ببینند که هرگونه تعرض دیگران (دست زدن یا نگاه کردن به اندامهای آنان) را بدون هیچ حس شرمساری و #مخفی کاری بیان کنند.

ترس، اضطراب، بی‌قراری، #پرخاشگری مشکلات #جسمی و یا هرگونه رفتارهای ناگهانی در کودکان و نوجوان باید جدی گرفته شود و رفتارهای آنها ارزیابی شود.

✅✅اگر کودکان می‌دانستند پس از اعتراف به خطای خود از مجازات و توبیخ مصون خواهند بود هرگز به دروغ‌گویی متوسل نمی‌شدند!!

در حقیقت توبیخ و #تنبیه بزرگترهاست که کودکان را به دروغ‌گویی سوق می‌دهد!
بنابراین باید با کمال #صداقت اعتراف کرد که در این مورد هم مربیان و والدین هستند که کودکان را وادار به دروغ‌گویی می‌کنند.

کودک به تدریج با تجربه‌های مختلف در این زمینه متوجه می‌شود که #راست‌گویی اسباب زحمت می‌شود و دروغ‌گویی بر عکس آن سودمند است در واقع #کودک برای دفاع از خود به دروغ متوسل می‌شود.

313-313.ir

http://313-313.ir/

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *