10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خداقوت به مجاهدی که با پایه گذاری سازمان اطلاعاتی، انقلابی، هوشمند و تربیت نسلی از پاسداران گمنام جوان و غیور…

دبیر سیاسی فارس نوشت: خداقوت به مجاهدی که با پایه گذاری سازمان اطلاعاتی، انقلابی، هوشمند و تربیت نسلی از پاسداران گمنام جوان و غیور، هم نقشه‌های پیچیده جاسوسی نوین استکبار را ازجمله در استارتاپ‌ها، محیط زیست و جمعیت خنثی کرد، هم ثمرات آن اقدامات، امروز بن بست شکن سپهر سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/