قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔴 در نخستين ساعات سال نو ميلادى ٨٤٧ خودرو در سراسر فرانسه به آتش كشيده شد

پس از شورش های سال ۲۰۰۵ میلادی که در جریان آن معترضان به سیاستهاى دولت در چند شهر خودروها را آتش زدند، این کار عملاً به یک رویداد سالانه در حومۀ شهرهای فرانسه تبدیل شده است؛ مناطقى که ساکنان آن را عمدتا مهاجران و افراد با درآمد پایین تشکیل می دهند.

313-313.ir

https://313-313.ir/