11 خرداد 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔰 مجموعه لوح | قهرمان

🔻رهبر انقلاب: امروز بسیاری از جوانان در دنیای اسلام تشنه‌ی حضور قهرمانهایی مثل شهید سلیمانی‌اند. شهید سلیمانی در منطقه‌ِی ما نماد امید و اعتماد به نفْس،‌ رشادت و رمز استقامت و پیروزی است. ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

313-313.ir

https://313-313.ir/