10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

واقعا این براندازی هم برای یه عده شده کاسبی و نون آب

طرف دخترش با دوتا پسر بوده مشروب خورده برگشتنی مست بوده افتاده تو گودال مرده بعد باباش بعد یه سال اومده بیانیه میده که دختر من تو اعتراضات کشته شده
واقعا این براندازی هم برای یه عده شده کاسبی و نون آب“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/