مکث کن..
نفس بکش..
حتی اگ لازمه گریه کنی،
گریه کن!
ولی هیچ وقت
نا امید نشو💕

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.